3BB MOVIE

เสียงพากย์
: eng
ซับไตเติ้ล
: -
หมวดหนัง
: หนังสารคดี
นักแสดง
:
เรท
: ทั่วไป
ผู้กำกับ
: Tim Slade

เมื่อมีสงคราม ย่อมต้องมีความสูญเสีย แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม และประเพณี ของคนในท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลัง พวกเขาจึงต้องหาวิธีหยุดยั้ง และรักษาไว้

เมื่อมีสงคราม ย่อมต้องมีความสูญเสีย แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม และประเพณี ของคนในท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลัง พวกเขาจึงต้องหาวิธีหยุดยั้ง และรักษาไว้