รายละเอียดกิจกรรม

- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB ที่จดทะเบียนหรือสมัครในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

- เฉพาะลูกค้าที่สมัครผ่าน 3BB Shop และ ช่องทางออนไลน์ (3BB Application , เว็บไซต์ 3BB) เท่านั้น

- ลูกค้า 3BB ที่สมัครใช้บริการ จะต้องชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจที่เลือก
  (แพ็กเกจขั้นต่ำ ราคา 590 บาท/เดือน) และชำระค่าบริการเสริม Monomaxxx เพิ่ม 100 บาท
  (ราคายังไม่รวม VAT)

- สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่ จะได้รับสิทธิ์ดูหนังออนไลน์กับ Monomaxxx ฟรี 30 วัน

- ลูกค้าชำระค่าบริการเดือนแรกทันที ที่สมัครใช้บริการ หลังจากนั้นจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าบริการ
  รอบบิลถัดไป

- ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ม.ค. – 31 ธ.ค.61

- เงื่อนไขการให้บริการนี้ผู้ให้บริการอาจจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  และเป็นไปตามที่ Monomaxxx และ 3BB กำหนด


- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.3bb.co.th/promotion

กรุณา Login    สมัคร 3BB Member