ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

Smart TV 55 นิ้ว จำนวน 2 รางวัล

คุณ สายชลี ชัยศาสตร์
คุณ ดอน ดุลยะเพ็ญ

บัตร Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

คุณ ณรงค์ศักดิ์ ยิ้มแย้ม, คุณ สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต, คุณ รุ่งโรจน์ เปล่งสันเทียะ, คุณ อภิรัตน์ รอดชูแสง, คุณ สุทัศน์ วรรณกิจ
คุณ พงศกร พหุพันธ์, คุณ เจษฎา นิตยาจาร, คุณ จุฑามาศ นาควิจิตร, คุณ สาธิต อุ่นใจ, คุณ ยอแสง เข็มกลัด
คุณ ศิริภรณ์ สาระ, คุณ วิจักร ฐิตะสาร, คุณ ไพรัตน์ จันทะไทย, คุณ ไสว สาริยา, คุณ สมศักดิ์ ศรีวรสวัสดิ์
คุณ ศิริเดช มาลัยรัตน์, คุณ ชไมพร ลาภอดิสร, คุณ สมบูรณ์ เสรีพุกกะณะ, คุณ มาลี เหล็กดี, คุณ ชลธิฌา มากวิสัย
*ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งวิธีการรับรางวัลให้ทราบนะคะรายละเอียดกิจกรรม
ลูกค้า 3BB หรือ 3BB WiFi สามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ราย ตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เพียงสมัครบริการ MONOMAXXX และชำระค่าบริการในอัตรา 129 บาท ต่อเดือน ผ่านเว็บไซต์ 3BB และหน้า Login 3BB WiFI จะได้สิทธิ์ใช้บริการดูหนังออนไลน์ได้ 60 วัน (ปกติ 129 บาท ใช้ได้ 30 วัน) และมีสิทธิ์ลุ้นรับ Panasonic Smart TV 55 นิ้ว มูลค่า 25,000 บาท ต่อรางวัล (จำนวน 2 รางวัล) และลุ้นรับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อรางวัล (จำนวน 20 รางวัล)
 
เงื่อนไขและกติการายละเอียด

1. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด 4. ในการจับรางวัลหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น 5. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเว็บไซต์ 3BB และ Facebook Fanpage Monomaxxx และจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิก 3BB “ ซื้อ 1 ได้คูณ 3” ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560 (4 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล 7. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล 8. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9. หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากยื่นเอกสารแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ได้รับรางวัลคนต่อไปทันที 10. พนักงานบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ Mono Group บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น การประกาศรางวัลผู้โชคดี 1. คัดเลือกผู้โชคดี จากลูกค้าที่สมัครบริการดูหนังออนไลน์ Monomaxxx ผ่าน 3BB “ ซื้อ 1 ได้คูณ 3” 2. ประกาศผลผู้โชคดีทางหน้าเว็บไซต์ 3BB และ Facebook Fanpage Monomaxxx ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1530