ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รับรางวัลแพ็กเกจที่พัก เดอะร็อค หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

1. คุณกมลรัตน์ ศรีอุชา     0816052xxx
2. คุณนิกร ชมภูโคตร     0872132xxx
3. คุณสุกานดา เมืองขำ     0875297xxx
4. คุณพีรฉัตร ณ ตะกั่วทุ่ง     0803937xxx
5. คุณสิทธิชัย ศุภศรี     0877172xxx
*ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งวิธีการรับรางวัลให้ทราบนะคะรายละเอียดกิจกรรม
ลูกค้า 3BB หรือ 3BB WiFi สมัครบริการโมโนแมกซ์ และชำระค่าบริการผ่านบิล 3BB ในอัตรา 129 บาท จะได้สิทธิ์ใช้บริการได้ 60 วัน (ปกติ 129 บาท ใช้ได้ 30 วัน) และมีสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจที่พัก เดอะร็อค หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) ฟรี! มูลค่า 8,000 บาท ต่อ รางวัล (จำนวน 5 รางวัล)
 
ระยะเวลาของกิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560 (4 เดือน)
 
วิธีสมัครบริการ
สมัครบริการที่ Shop 3BB
 
การประกาศรางวัลผู้โชคดี
1. คัดเลือกผู้โชคดี จากลูกค้าที่สมัครบริการดูหนังออนไลน์ Monomaxxx ผ่าน 3BB “ ซื้อ 1 ได้คูณ 2” 
2. ประกาศผลผู้โชคดีทางหน้าเว็บไซต์ 3BB และ Facebook Fanpage Monomaxxx ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 
เงื่อนไขและกติการายละเอียด
1. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท  ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
4. ในการจับรางวัลหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
5. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเว็บไซต์ 3BB และ Facebook Fanpage Monomaxxx และจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิก 3BB “ ซื้อ 1 ได้คูณ 2” ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560 (4 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล 
7. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล 
8. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
9. หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากยื่นเอกสารแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ได้รับรางวัลคนต่อไปทันที 
10. พนักงานบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ Mono Group บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น 
 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1530